Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Wearable Device กับการใช้งานทางการแพทย์
บทความ - ฉบับที่ 44 July 2014
เขียนโดย Steve Evanczuk   
วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 09:07 น.

WearableDeviceนวัตกรรมของอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์หรือ Wearable Device มิใช่มีเพื่อรองรับความสะดวกสบายเท่านั้น มันยังมีประโยชน์อย่างมากกับเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่

 

ในการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลสมัยใหม่ ความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นสถานพยาบาลเหล่านี้จะต้องมีข้อมูลสุขภาพล่าสุดของคนไข้หรือผู้มาใช้บริการแต่ละคน จึงทำให้บุคคลเหล่านั้นต้องไปตรวจสุขภาพที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือไม่ก็ต้องสวมใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสุขภาพซึ่งมีความยุ่งยากพอสมควร และบ่อยครั้งตัวคนไข้เองก็ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการรักษาที่วางไว้

 

การพัฒนาเทคโนโลยีของอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์หรือ Wearable Device เริ่มมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นสินค้าที่ได้รับการ ยอมรับเพิ่มขึ้น แนวคิดในการต่อยอดความสามารถของอุปกรณ์สวมใส่เหล่านั้นเพื่อให้นำมาใช้ในทางการแพทย์ได้ จึงเป็นสิ่งมีการลงมือทดสอบและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถเก็บข้อมูลทางการแพทย์ที่แพทย์ต้องการอย่างถูกต้อง แม่นยำ ในขณะเดียวกันคนไข้หรือผู้รับบริการก็ต้องไม่รู้สึกเป็นภาระในการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับตัวคนไข้เอง และหากทำให้คนไข้รู้สึกชอบและพอใจที่สวมใส่อุปกรณ์เหล่านั้น ยิ่งส่งผลดีต่อการติดตามรักษา

 

Wearable Device ตัวช่วยใหม่ทางการแพทย์

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพผ่านอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์หรือ Wearable Device สมัยใหม่ช่วยให้การดูแลสุขภาพทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะทำงานของ International Groupe Speciale Association (GSMA) ได้ทำการศึกษาจากผู้ป่วยโรคหัวใจ พบว่า การนำอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานช่วยลดระยะเวลาในการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลให้น้อยลงกว่าเดิมถึง 72% ในขณะที่ Continua Health Alliance อันเป็นองค์กรดูแลด้านสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไรพบว่า การคอยติดตามดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจากระยะไกลเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจที่ปกติมีค่าใช้จ่ายมากถึง 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี

 

ด้วยข้อมูลที่ได้เจากอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์ช่วยแพทย์เข้าถึงปัญหาได้โดยตรง และสามารถให้การดูแลรักษาในแต่ละรายอย่างเฉพาะเจาะจง ทำให้การรักษาตรงจุดมากขึ้น ระยะเวลาในการรักษาลดลง ทั้งยังช่วยลดความหนาแน่นและภาระในการใช้เครื่องมือวัดทางการแพทย์ในสถานพยาบาลลงได้ เนื่องจากอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถรายงานข้อมูลทางการแพทย์ที่จำเป็นในขั้นต้นได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดการใช้เครื่องมือวัดทางการแพทย์ในการตรวจวัดเท่าที่จำเป็น ซึ่งแน่นอนผลดีที่ได้ทันทีคือ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการลดลง คนไข้ลดโอกาสที่จะรับผล กระทบข้างเคียงจากการใช้เครื่องมือวัดเหล่านั้น นอกจากนั้น ในอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์บางตัวมีความสามารถในการเชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลในระยะไกลได้ ทำให้สถานพยาบาลสามารถติดตามดูแนวโน้มสุขภาพของคนไข้ได้ตลอดเวลา หากเกิดความผิดปกติขึ้น ก็จะเข้าช่วยได้อย่างทันท่วงที

 

 


ติดตามต่อใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 44 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์  สมัครสมาชิก


 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear