Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
CONSTRUCTIONISM กับ LEGO Education
บทความ - ฉบับที่3
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 14:17 น.

 

CONSTRUCTIONISM กับ LEGO Education

ทฤษฎีการศึกษาแบบ  CONTRUCTIONISM ได้ถูกพัฒนาโดย Seymour Papert จากมหาวิทยาลัย MIT โดยประยุกต์จากทฤษฎี KNOWLEDGE ของ Jean Piaget (1896-1980) นักจิตวิทยาชาวสวิส ซึ่ง Papert ได้เคยร่วมงานมาแล้ว ในกรุงเจนีวาเมื่อปลายทศวรรษที่ 50 ถึงต้นทศวรรษที่ 60

จากการศึกษาของนักจิตวิทยาชาวสวิส Jean Piaget พบว่าเด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นฝ่ายสอนหรือป้อนความรู้ให้ตลอดเวลา เขาพบว่าเด็กๆ นั้น สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตั้งแต่เกิด จากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามา หัวข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้จะพูดถึงทฤษฎีการเรียนสมัยใหม่ (CONSTRUCTIONISM) และแนะนำถึงสื่อในการสอนและสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตัวเองของเด็กมีประสิทธิภาพมากที่สุด


อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน TPE Magazine ฉบับที่ 3 บนแผงหนังสือทั่วประเทศ

สั่งซื้อออนไลน์


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 11:05 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear