Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สร้างสรรค์โครงงานกับ Arduino และชุดอุปกรณ์ POP-168 Family
บทความ - ฉบับที่ 6
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2009 เวลา 18:25 น.

มารู้จักกับอุปกรณ์ในครอบครัว POP-168 เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และสร้าง
โครงงานอัตโนมัติตามจินตนาการของคุณ 

แนะนำให้คุณๆ สร้างโครงงานด้วยอุปกรณ์ที่เรียกกันว่า POP-168 มาหลายเล่มต่อเนื่อง ได้เวลาหยิบมาเล่าให้ฟังกันครบๆ กับรายละเอียดเชิงลึกในทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ POP-168 ซึ่งประกอบด้วย โมดูล POP-168, POP-INTERFACE บอร์ดสำหรับการเชื่อมต่อ POP-168 กับอุปกรณ์ภายนอก, JX-POP168 บอร์ดพัฒนาโครงงานสำหรับ POP-168 และ RBX-168 บอร์ดควบคุมหุ่นยนต์สำหรับ POP-168

เริ่มกันที่หัวหน้าใหญ่ : โมดูล POP-168

    ชื่อสากลเต็มๆ ของมันคือ Arduino POP-168 เป็นโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์สำเร็จรูปที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR เบอร์ ATmega168 ของ Atmel (www.atmel.com) โมดูล POP-168 จะมีการจัดเรียงขาสัญญาณ 24 ขาเช่นเดียวกับโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ BASIC Stamp (www.parallax.com) โดยรวมส่วนเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม RS-232 เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลและดาวน์โหลดโปรแกรมไว้ในตัว จึงใช้งานง่ายและสะดวกมาก รวมถึง POP-168 ได้เลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่ตรงกับฮาร์ดแวร์ของโครงการไมโครคอนโทรลเลอร์ระบบเปิด (โอเพ่นซอร์ส : open source) ที่ชื่อ Arduino (www.arduino.cc) ในรุ่น Arduino Mini จึงทำให้สามารถนำชุดพัฒนาของ Arduino มาใช้งานได้  ภายในชุดพัฒนาของ Arduino จะมีไลบรารีฟังก์ชันภาษาซี​สำหรับ​ติดตอ​กับ​ฮารดแวร​จำนวน​มาก​ไว​ให  ทำให​สามารถ​เขียน​โปรแกรม​สั่งงาน​อุปกรณ​ตางๆ ได​งาย  โดย​ไม​จำเปน​ตอง​ศึกษา​ลง​ไป​ใน​รายละเอียด​ของ​ไมโคร​คอนโทรลเลอร​มาก​นัก แต​ถาหาก​มี​ความ​ตองการ​พัฒนา​ใน​ระดับ​ที่​สูงขึ้น ก็​สามารถ​นำ POP-168 ไป​ใช​รวมกับ​เครื่องมือ​พัฒนา​โปรแกรม​รวมถึง​คอมไพเลอร​อื่นๆ ได​เชนกัน


 อ่านบทความนี้แบบเต็มๆ ได้ใน The Prototype Electronics Magazine ฉบับที่ 6

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 11:19 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear