Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ControlBLUE The series ตอนที่ 2
บทความ - ฉบับที่ 8
วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 2010 เวลา 14:32 น.

พัฒนาโปรแแกรมอ่านค่าสวิตช์อินพุตเพื่อควบคุมการทำงานของรีเลย์

จากการเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมภาษา C ด้วย HI-TECH C คอมไพเลอร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์เอาต์พุตของบอร์ด ControlBLUE-04 ในตอนที่ 1 ขยับมาเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าจากอุปกรณ์อินพุตเพื่อสร้างระบบควบคุมอย่างง่าย

    ในตอนนี้ผมจะแนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อใช้งานสวิตช์เป็นตัวควบคุมการทำงานของรีเลย์บนบอร์ด ControlBLUE-04 โดยเลือกใช้งานสวิตช์ที่ต่อกับพอร์ต RA0 ทำหน้าที่กลับสถานะการทำงานของรีเลย์ RY0 ซึ่งต่อกับพอร์ต RA5 ของ PIC16F688 บนบอร์ด ControlBLE-04 ทุกครั้งที่มีการกดสวิตช์ ดังแสดงวงจรของบอร์ด ControlBLUE-04 ในรูปที่ 1 ซึ่งแสดงถึงวงจรสวิตช์ที่ต่อเพิ่มเข้าไปด้วย


 ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 8 

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 11:30 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear