Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
โมดูลวัดความชื้นและอุณหภูมิ
บทความ - ฉบับที่ 8
วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 2010 เวลา 15:44 น.

ตัวตรวจจับสมัยใหม่ที่ช่วยลดภาระในการวัดความชื้นสัมพัทธ์ มารู้จักกันมากขึ้นอีกนิด
เพื่อจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติทางเทคนิคของ ZX-SHT11
ติดตั้งโมดูล SHT11 บนแผ่นวงจร พร้อมใช้งาน
สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิได้
กำหนดความละเอียดของการวัดได้ โดยมาตรฐานกำหนดให้วัดความชื้นด้วยความละเอียด 12 บิต และวัดอุณหภูมิ 14 บิต หรือปรับลดเป็นวัดความชื้น 8 บิตวัดอุณหภูมิ 12 บิต มีเสถียรภาพสูง
ค่าความผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิ 0.4% ส่วนการวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์มีความผิดพลาด 4%
มีขนาดเล็กและกินพลังงานต่ำ ทำงานย่านแรงดันไฟเลี้ยง +2.4 ถึง +5.5V
มีจุดต่อแบบ JST และแบบ IDC เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ได้หลากหลาย

    ความชื้นสัมพัทธ์เป็นอีกหนึ่งปริมาณทางฟิสิกส์ที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการเกษตร การตรวจวัดจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่ารู้ต่อไปอีกว่า ตัวตรวจจับความชื้นมีหลักการทำงานอย่างไร


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 8 

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 11:29 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear