Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
มอเตอร์ไฟตรง 101
บทความ - ฉบับที่10
วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:24 น.

    อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานตัวพ่อที่นักเล่นและผู้สนใจในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องเคยผ่านมือ มาชวนคุณๆ ทบทวนหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟตรงที่บางคนอาจไม่เคยรู้ บางคนลืมไปแล้ว เรามาร่วมกันสร้างบันทึกความรู้พื้นฐานในเรื่องของมอเตอร้ไฟตรงนี้ไฟพร้อมกัน

มอเตอร์ไฟตรง (DC motor) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยเมื่อจ่ายไฟให้แก่มอเตอร์ จะทำให้แกนของมอเตอร์หมุน จึงสามารถนำการหมุนของแกนมอเตอร์ไปใช้ในการขับเคลื่อนวัตถุให้เกิดการเคลื่อนที่
มอเตอร์ไฟตรงมีขนาดและพิกัดแรงดันให้เลือกใช้มากมาย ที่จะนำคุยกันใน TPE ฉบับนี้จะเน้นไปที่มอเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้แรงดันในย่าน +1.5 ถึง +12V ซึ่งมีการใช้งานในหุ่นยนต์หรือโครงงานที่มีกลไกเคลื่อนไหว ในรูปที่ 1 แสดงหน้าตาของมอเตอร์ไฟตรงในแบบต่างๆ


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 10

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 11:52 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear