Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เริ่มตน​การ​พัฒนา​โปรแกรม​บน​โทรศัพท​เคลื่อนที่ Symbian ดวย​ภาษา Python ตอนที่ 2 : User Interface ​ขั้น​พื้นฐาน
บทความ - ฉบับที่ 12
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฏาคม 2010 เวลา 10:51 น.

ไป​กัน​ต่อ​กับ​การ​เขียน​โปรแกรม​เพื่อ​ใช้งาน​ส่วน​ ติดต่อ​กับ​ผู้ใช้งาน​หรือ User Interface ของ​ระบบ​ปฏิบัติ​การ Symbian

หลังจากที่​ได้แนะนำ​ตัวอย่าง​การ​เขียน​โปรแกรม​หรือ​ไฟล์​สคริปต์​อย่าง​ง่าย​ใน​ตอนที่ 1 ใน​ฉบับ​นี้​จะ​ขอ​พา​ทุกท่าน​ไป​ต่อ​กับ​การ​เรียก​ใช้งาน UI (User Interface) หรือ​ส่วน​ติดต่อ​กับ​ผู้ใช้งาน​อย่าง​ง่ายๆ ของ​ระบบ​ปฏิบัติ​การ Symbian สำหรับโทรศัพท์​เคลื่อนที่โน​เกีย พร้อมๆ กับ​แทรก​คำ​อธิบาย​ไวยากรณ์​ภาษา Python เพื่อ​ใช้ควบคุม​การ​ทำงาน​ของ​โปรแกรม​ให้​ได้​ผลลัพธ์​ตาม​ต้องการ โดย​ผม​จะ​อธิบาย​ด้วย​การ​เปรียบ​เทียบกับ​ภาษา C เพื่อให้มองเห็น​ภาพรวม​ของ​การ​ทำงาน

2.1 User Interface พื้นฐาน
    • User Interface เป็น​เครื่องมือ​ใน​การ​ติดต่อ​กับ​ผู้ใช้งาน​โดย​แสดงผล​ใน​รูปแบบ​กราฟิก​มาตรฐาน​ที่ PyS60 รองรับ มี​ห​หลาย​รูปแบบ เช่น
    • note คือ​บล็อก​หน้าต่าง​แบบ​ป๊อปอัป​สำหรับ​แสดง​ ข้อความ​เพื่อ​แจ้ง​เตือน​เหตุการณ์​ต่างๆ
    •  query  คือ​บล็อก​หน้าต่าง​แบบ​ป๊อปอัป​สำหรับ​รับ​ข้อมูล​อินพุตบางอย่าง​จาก​ผู้ใช้งาน
    • multi-query คือ​บล็อก​หน้าต่าง​แบบ​ป๊อปอัป​สำหรับ​สอบถาม​และ​รับ​ค่า​อินพุต​บางอย่าง​จาก​ผู้ใช้งาน จำนวน 2 ตัว
    • popup menu คือ​บล็อก​หน้าต่าง​สำหรับ​ติดต่อ​กับ​ผู้ใช้งาน​ใน​ลักษณะ​การ​เลือก​เมนู
    • selection list  คือ​หน้าต่าง​สำหรับ​ติดต่อ​กับ​ผู้ใช้งาน​ใน​ลักษณะ​การ​ทำ​เครื่องหมาย​เพื่อ​เลือก​รายการ​ที่​ต้องการ
    • multi-selection list คือ​หน้าต่าง​สำหรับ​ติดต่อ​กับ​ผู้ใช้งาน​ใน​ลักษณะ​การ​ทำ​เครื่องหมาย​เลือก​หลาย​รายการ​ที่​ต้องการ​ใน​คราว​เดียว
    ใน​ส่วน​ของ​การ​เรียก​ใช้​งาน User Interface ของ PyS60 ทั้งหมด​จะ​เป็นไล​บรา​รี​ที่​ถูก​จัดเก็บ​ไว้​ใน​โมดูล appuifw (Application User Interface Framework) ดังนั้น​ก่อน​เรียก​ใช้งาน​ต้อง​ทำการ Import โมดูล​นี้​เข้ามา​ใช้งาน​ภายใน​โปรแกรม​โดย​เรียก​คำ​สั่ง
        import appuifw

2.2 ทดสอบ​การ​ใช้งาน User Interface ​เบื้องต้น
    ใน​หัวข้อ​นี้​จะ​เริ่ม​ทำการ​สร้าง​ไฟล์​สคริปต์ (*.py) ไปรัน​บน​โทรศัพท์​เคลื่อนที่​เพื่อ​ใช้งาน User Interface อย่าง​ง่าย โดย​ขั้นตอน​การ​สร้าง​และ​นำ​ไฟล์สคริปต์ (*.py) ไป​ติดตั้ง​รวมถึง​การรัน​โปรแกรม ขอ​ละ​ไว้​ใน​ฐาน​ที่​เข้าใจ​เนื่องจาก​ได้​นำเสนอ​ไป​ก่อนหน้า​นี้​แล้ว

2.2.1 แสดง note ด้วย​ข้อความ​ต่างๆ    
    รูปแบบ​ของ​คำ​สั่ง
        note(text[,type])
        โดย​ที่
            text คือ สต​ริง (ข้อความ) ที่​ต้องการ​แสดง ให้ u นำหน้าสต​ริง​เพื่อ​ระบุ​เป็น unicode สต​ริง
            type คือ รูปแบบ​ของ​การ​แจ้ง​เตือน กำหนด​ได้​เป็น info, conf และ error


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 12

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 12:01 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear