Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ControlBLUE The ตอนที่ 4
บทความ - ฉบับที่ 12
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฏาคม 2010 เวลา 11:43 น.

พัฒนาโปร​แกรม​ภาษา ​C​ ​สื่อสาร​ข้อมูล​กับ​คอมพิวเตอร์​ผ่าน​บลูทูธ​ด้วย​กระบวนการ​อินเตอร์​รัปต์

เพิ่มเติม​ประสิทธิภาพ​ของ​การ​สื่อสาร​ข้อมูล​อนุกรม​ระหว่าง​บอร์ด C​o​n​t​r​o​l​B​L​U​E​ ​กับ​คอมพิวเตอร์​ด้วย​การ​ใช้​อินเตอร์รัปต์ ทำ​ให้การ​รับ​ส่ง​ข้อมูล​เร็ว​ขึ้น และ​สามารถ​ทำงาน​อื่น​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​กังวล​กับ​การ​รับ​ส่ง​ข้อมูล​เพียง​อย่างเดียว

 นับจาก T​P​E​ ​ฉบับ​นี้​บทความ​เชิง​ปฏิบัติ​การ​ชุด​นี้​จะ​เริ่ม​ทวี​ความ​เข้มข้น​และ​มี​เนื้อหา​ที่​ลึก​ลง​ไป​ใน​ข้อมูล​ทาง​เทคนิค​เพิ่ม​มากขึ้น ​ทั้งนี้​เพื่อ​ให้​ทราบ​และ​เป็น​แนวทาง​ใน​การ​พัฒนา​แอปพลิ​เค​ชั่น​ของ​บอร์ด ​c​o​n​t​r​o​l​B​l​u​e​-​0​4 ​ได้กว้าง​มากขึ้น ​รวม​ถึง​สามารถ​นำไป​ใช้กับ​งาน​ที่​มี​ความ​ซับซ้อน​เพิ่ม​มากขึ้น ​

อินเตอร์​รัปต์​คือ​อะไร?​
​    ​อินเตอร์​รัปต์ ​(​I​n​t​e​r​r​u​p​t​)​ ​คือ​การ​ขัดจังหวะ​การ​ทำ​งานหลัก​ของ​ซีพียู​ใน​ไมโคร​คอนโทรลเลอร์ ​เพื่อ​ให้​กระโดด​มา​ทำงาน​บางอย่าง​ตาม​ที่​กำหนด​ไว้ภาย​ในโปร​แกรม​ย่อย ​       ซึ่ง​เรียกว่า ​โปร​แกรม​ย่อย​บริการ​อินเตอร์​รัปต์ ​(​I​n​t​e​r​r​u​p​t​ S​e​r​v​i​c​e​ ​R​o​u​t​i​n​e​ ​:​ ​I​S​R​)​ ​สำหรับ​ในโปร​แกรม​ภาษา ​C​ ​จะ​เรียก​ใช้งาน​การ​บริการ​อินเตอร์​รัปต์​นี้​ว่า ​ฟัง​ก์ชั่น​ตอบสนอง​การ​อินเตอร์​รัปต์

 


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 12 

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 12:00 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear