Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ระบบการมองเห็นของหุ่นยนต์ ฮิวมานอยด์ ตอนที่ 1
บทความ - ฉบับที่ 12
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฏาคม 2010 เวลา 12:16 น.

ดร. ถวิดา มณีวรรณ์
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มนุษย์เรา​มีตา​เป็น​ประสาท​สัมผัส​หลัก​เพื่อ​ทำ​หน้า​ที่​ด้าน​การ​รับรู้ภาพ​อันเป็น​สวนสำคัญ​อย่างยิ่ง​ใน​การ​ดำเนิน​ชีวิต​ประจำวัน ​เมื่อ​เรา​รับรู้​ภาพ​จาก​เซลล์ประสาทตา ​ข้อมูล​จะ​ถูก​ส่งผ่าน​ระบบประสาท​เข้าสู่​สมอง ​เพื่อ​นำไป​ประมวลผล​ว่า​สิ่ง​ที่​เรา​มองเห็น​อยู่ใน​ภาพ​นั้น​คือ​อะไร ​ว่า​กัน​ว่า​ระบบ​การ​เข้า​ใจ​ภาพ​ของ​มนุษย์​นั้น​ต้อง​อาศัย​การ​ทำงาน​ใน​ส่วน​ของ​การ​ประมวลผล​ของ​สมอง​ถึง​ประมาณ ​8​0​%​ ​เลย​ทีเดียว ​ดัง​นั้น​เมื่อ​ต้อง​จำลอง​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​การ​รับรู้​และ​เข้า​ใจ​ภาพ​มาสู่​หุ่นยนต์​จึง​ไม่​ใช่เรื่อง​ง่ายๆ​ ​ตา​ของ​มนุษย์เรา​นั้น​รับ​ภาพ​เข้ามา​เป็น​ย่าน​ของ​แสง​สาม​ช่วง​ด้วย​กัน ​ทำ​ให้​ระบบ​สี​แบบ​แดง-​เขียว-​น้ำเงิน  ​(​R​G​B​ ​c​o​l​o​r​ ​m​o​d​e​l​)​ ​ถูก​นำมา​ใช้​แสดง​ภาพ​สี​เพื่อ​ให้​สะดวก​ต่อ​การ​แสดงผล​ด้วย​คอมพิวเตอร์ ​ซึ่ง​ใน​การ​ออก​แบบ​ระบบ​รับ​ภาพ​ของ​หุ่นยนต์​โดย​ทั่วไป​จะ​ใช้​การ​รับ​ภาพ​แบบ​ที่​เป็น​ภาพ​ระดับ​สีเทา (​g​r​e​y​-​ s​c​a​l​e​)​ ​หรือ​ภาพ​สี​ก็ได้ ​แล้ว​แต่​ประเภท​ของ​งาน ​แต่​ใน​หุ่น​ยนต์ ​ฮิว​มา​นอยด์​ที่​ได้รับ​การ​ออก​แบบ​มา​เพื่อ​การ​แข่งขัน ​R​o​b​o​C​u​p​ ​นั้น ​จะ​เป็นการ​ใช้​การ​รับ​ภาพ​ที่​เป็น​ภาพ​สี​ทั้งหมด ​เนื่องจาก​สนาม​การ​แข่งขัน​ถูก​ออก​แบบ​มา​ให้​มี​การ​ใช้สี​เพื่อ​แยก​แยะ​วัตถุ​เป็นหลัก


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 12

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 12:00 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear