Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ระบบการมองเห็นของหุ่นยนต์ ฮิวมานอยด์ ตอนที่ 2
บทความ - ฉบับที่ 13
วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 16:15 น.

โดย : ดร. ถวิดา มณีวรรณ์

พื้นฐานของการรับภาพและแนวทางในการประมวลผลภาพ

กลับ​มา​ต่อ​กัน​ใน​เรื่อง​ของ​ระบบ​การ​มองเห็น​ใน​ตอน​ที่ ​2​ ​นะคะ ​ใน​ตอนนี้ ​เรา​จะ​มา​ปูพื้นฐาน​กัน​ต่อ​ใน​เรื่อง​ของ​การ​รับ​ภาพ​เข้ามา ​เพื่อ​ใช้​ใน​การ​เขียนโปร​แกรม​สำหรับ​ประมวลผล​ภาพ​ต่อไป ​ปัจจุบัน​มีไล​บรา​รี​หลาย​ตัว​ที่​นำมา​ใช้เพื่อ​การ​อ่าน​และ​ประมวลผล​ภาพ​แบบ ​รีล​ไทม์หรือ​แบบ​เวลาจริง ​ไล​บรา​รี​ที่​เป็น​ที่​นิยม​แพร่หลาย​และ​ใช้​ไม่​ยากจน​เกินไป​ก็​คือ ​O​p​e​n​C​V​ ​l​i​b​r​a​r​y​  ​[​h​t​t​p​:​/​/​o​p​e​n​c​v​.​w​i​l​l​o​w​g​a​r​a​g​e​.​c​o​m​/​]​ ​สามารถ​ใช้​พัฒนา​ได้​ใน​ระบบ ​O​S​ ​ต่างๆ​ ​ไม่ว่า​จะ​เป็น ​L​i​n​u​x​ ​หรือ ​W​i​n​d​o​w​s​ ​อย่างไร​ก็ตาม​สำหรับ​ผู้ที่​เพิ่ง​เริ่มต้น ​ควร​ต้อง​ทำความ​เข้า​ใจ​ใน​เรื่อง​ของ​การ​เขียน โปร​แกรม​ประมวลผล​ภาพ​แบบ​ไม่​รีล​ไทม์​ก่อน ​เนื่องจาก​ง่าย​กว่า​มาก ​และ​ไม่ต้อง​อ่าน​ภาพ​และ​ยุ่ง​กับ​การ​สร้าง​บัฟเฟอร์ ​โดย​ผู้ใช้​สามารถ​โหลด​ภาพ​ที่​เป็น​ไฟล์​รูป​แบบ​มาตรฐาน ​เช่น ​j​p​e​g​ ​เข้ามา​เพื่อ​ทำการ​ประมวลผล​ได้​เลย ​ใน​ส่วน​นี้​อาจ​เริ่มต่น​จาก​การ​หัด​ใช้ ​t​o​o​l​b​o​x​ ​i​m​a​g​e​ ​p​r​o​c​e​s​s​i​n​g​ ​ของ ​M​a​t​l​a​b​ ​หรือ​ใช้ ​P​I​L​ ​(​P​y​t​h​o​n​ ​I​m​a​g​i​n​g​ ​L​i​b​r​a​r​y​)​ ​[​h​t​t​p​:​/​/​w​w​w​.​p​y​t​h​o​n​w​a​r​e​.​c​o​m​/​ p​r​o​d​u​c​t​s​/​p​i​l​/​]​ ​ดูก่อน​นะคะ ​ซึ่ง​คู่มือ​การ​ใช้งาน​และ ​t​u​t​o​r​i​a​l​ ​สามารถ​หา​อ่าน​ได้​จาก​เว็บไซต์ดังกล่าว​ค่ะ
 


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 13

สั่งซื้อออนไลน์


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 14:40 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear