Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ControlBLUE The Series ตอนจบ
บทความ - ฉบับที่ 14
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 10:07 น.

BlueLogger พัฒนาดาต้าล็อกเกอร์ไร้สายผ่านระบบบลูทูธ

มาถึงตอนจบของบทความเชิงปฏิบัติการชุดนี้
ที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาโปรแรมภาษา C สำหรับใช้งานบอร์ด ControlBLUE-04 กับแนวทางและตัวอย่างการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลหรือ
ดาต้าล็อกเกอร์แบบไร้สายผ่านบลูทูธอย่างง่าย

หลังจากได้ทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการทำงานในส่วนต่างๆ ของบอร์ด ControlBLUE-04 มาอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดก็มาถึงบทสุดท้ายของบทความซีรีส์นี้
เราจะส่งท้ายกันด้วยตัวอย่างการพัฒนาระบบดาต้าล็อกเกอร์ (data logger) ด้วยบอร์ด ControlBLUE-04 กับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Symbian
แนวทางการทำงาน
    ระบบเก็บข้อมูลหรือดาต้าล็อกเกอร์ที่เราจะมาลองพัฒนากันนี้ มีการทำงานแยกกัน 2 ส่วนหลักคือ ส่วนของบอร์ด ControlBLUE-04 ที่จะต้องเชื่อมต่อกับตัวตรวจจับ อ่านค่า และประมวลผล ก่อนส่งออกอากาศไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สายด้วยโมดูลบลูทูธ ปริมาณทางฟิสิกส์ที่ต้องการตรวจจับและอ่านค่าในที่นี้คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ ตัวตรวจจับที่เลือกมาใช้งานคือ ZX-SHT11 โมดูลวัดความชื้นและอุณหภูมิ
    การทำงานในอีกส่วนหนึ่งคือ การทำงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Symbian ที่ติดตั้งลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยซอฟต์แวร์จะรับข้อมูลของตัวตรวจจับที่บอร์ด ControlBLUE-04 ส่งมา แล้วบันทึกลงในหน่วยความจำของระบบร่วมกับข้อมูลวันและเวลาที่อ้างอิงกับกับฐานเวลาของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งได้ตั้งชื่อซอฟต์แวร์นี้ว่า BlueLogger
    ซอฟต์แวร์ BlueLogger (ซึ่งก็คือไฟล์สคริปต์ Blue Logger.py) สามารถทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการ Symbian ของ Nokia ครอบคลุมเกือบทุกเอดิชั่น ในระหว่างการพัฒนาได้ทำการทดสอบกับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น N73 และ 5800XM ซึ่งผู้พัฒนาจำเป็นต้องติดตั้งไฟล์รันไทม์และตัวรันสคริปต์ของ PyS60 ลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องนั้นๆ ก่อน ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดขั้นตอนเหล่านี้ไว้ใน TPE ฉบับที่ 3 แล้ว ส่วนทางฝั่งของบอร์ด ControlBLUE-04 จะต้องดาวน์โหลดไฟล์ datalogger.hex
เพื่อควบคุมการทำงานให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ BlueLogger  


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 14

สั่งซื้อออนไลน์


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 14:42 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear