Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เริ่มตน​การ​พัฒนา​โปรแกรม​บน​โทรศัพท​เคลื่อนที่ Symbian ดวย​ภาษา Python ตอนที่ 5
บทความ - ฉบับที่ 15
วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:14 น.

พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการควบคุมฮาร์ดแวร์

ได้เวลาลองของจริงกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python บนระบบ
ปฏิบัติการ Symbian เพื่อใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบบูลทูธ

จาก​ตอน​ที่แล้ว​ได้​นำเสนอ​ตัวอย่าง​โปรแกรม​ที่​ใช้ใน​การ​ติดต่อ​กับ​ระบบ​บูลทูธ​ของ​โทรศัพท์​เคลื่อนที่​อย่าง​ง่าย​เพื่อ​เชื่อม​ต่อ​และ​สื่อสาร​ข้อมูล​กับ​คอมพิวเตอร์ ขยับ​มา​เล่น​ของจริง​กัน​อีกหน่อย คราวนี้​หันมา​เชื่อม​ต่อ​กับ​บอร์ด​ไมโคร​คอนโทรลเลอร์​เพื่อ​สร้าง​ระบบ​ควบคุม​กัน​จริงๆ คุณ​สามารถ​สร้าง​แอปพลิ​เค​ชั่น​บน​โทรศัพท์เคลื่อนที่​เพื่อ​ติดต่อ​กับ​ฮาร์ดแวร์สำหรับ​ควบคุม​การ​เปิด​ปิด​เครื่องใช้ไฟฟ้า​อย่าง​ง่ายๆ ได้ ถ้า​พร้อมกัน​แล้ว ก็​ไป​กัน​เลย………..


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 15 

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 14:46 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear