Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เล่นหุ่นยนต์กับ Visual C# ตอน 2 : สร้างบอร์ด FEZ-ioShiled สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก และขับเซอร์โวมอเตอร์
บทความ - ฉบับที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 17:19 น.
เพิ่มขีดความสามารถให้แก่บอร์ดไมโครฯ 32 บิต FEZ Domino ด้วยบอร์ดอินพุตเอาต์พุตที่ช่วยให้ FEZ Domino สามารถต่อกับโมดูลตรวจจับสัญญาณ, อุปกรณ์ดิจิตอลเอาต์พุต และเซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็กได้ เตรียมความพร้อมอีกขั้นก่อนเข้าสู่การสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติที่เขียนโปรแกรมควบคุมด้วย Visual C# Express
 
จากลักษณะทางกายภาพพื้นฐานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิตที่เขียนโปรแกรมควบคุมด้วย Visula C# Express อย่าง FEZ Domino สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ผ่านทางคอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นการเพิ่มความแน่นอนในการนำไปใช้งานในงานควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ จึงควรมีแผงวงจรขนาดเล็กที่มีการจัดการเชื่อมต่อขาพอร์ตของ FEZ Domino มายังอุปกรณ์ที่เป็นจุดต่อมาตรฐาน อาทิ จุดต่อที่ใช้คอนเน็กเตอร์แบบ JST 2 มม. 3 ขา เพื่อเชื่อมต่อกับโมดูลอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตและตัวตรวจจับในแบบต่างๆ ที่ทาง INEX (www.inex.co.th - ตัวแทนจำหน่ายบอร์ด FEZ Domino ในประเทศไทย) ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น, จุดต่อเซอร์โวมอเตอร์อีก 3 ช่อง และจุดต่อแบตเตอรี่สำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานของบอร์ดเมื่อนำไปใช้งานควบคุมหุ่นยนต์

ติดตาม อ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 17

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 14:49 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear