Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
English & Robotic in Action Camp
บทความ - ฉบับที่ 20
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:13 น.
รายงานพิเศษ
ตามติดการประชันความรู้ด้านหุ่นยนต์แบบยกทีมของเด็กไทยกับเยาวชนแดนลอดช่อง
 
เชื่อว่า คุณผู้อ่านทุกท่านน่าจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับการยกทีมแข่งขันกีฬาของคนไทยกับนานาอารยประเทศกันอยู่เนืองๆ แต่ถ้าเป็นการประชันและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการอาจเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการประชันความรู้ทางเทคโนโลยีเฉพาะทางอย่างเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เรื่องเล่าบันทึกการเดินทางจากประสบการณ์จริงต่อไปนี้ น่าจะเป็นการเปิดโลกอีกด้านหนึ่งของการศึกษาไทยที่เยาวชนไทยได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความรู้ด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อการศึกษากับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีความก้าวหน้าด้านการศึกษาในระดับต้นๆ ของโลกอย่างสิงคโปร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินกิจกรรมนี้เป็นการประชันและแลกเปลี่ยนความรู้กันแบบยกทีม เป็นหมู่คณะ ซึ่งโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นได้ไม่ง่าย

ราชสีมาวิทยาลัย - ทีมนักเรียนไทยผู้อาจหาญ
คณะนักเรียนไทยที่ลัดฟ้าข้ามทะเลไปเยือนดินแดนสิงโตทะเลแห่งนี้มาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา ที่โรงเรียนนี้นอกจากจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติแล้ว ยังมีจัด
การเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนที่มีความสนใจสอบคัดเลือกเข้ามาเรียนได้ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ซึ่งนอกเหนือเนื้อหาวิชาที่เข้มข้นแล้ว นักเรียนในกลุ่มนี้ก็ยังมีกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนในแบบต่างๆ ในช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน ดังนั้นการเดินทางไปประชันกึ๋นครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สุดท้าทายของคณะนักเรียนกลุ่มนี้  โดยการเดินทางไปครั้งนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 30 ชีวิต มีคณะครูอาจารย์ตามไปดูแลและดูใจอีก 10 ท่าน ทำให้หมดห่วงไปได้

Woodlands Ring Secondary School (WRS) - ทีมเจ้าถิ่นสิงคโปร์ผู้ใจกว้าง
โรงเรียนของสิงคโปร์ที่ตอบรับในการร่วมกิจกรรมสุดพิเศษในครั้งนี้คือ Woodlands Ring Secondary School จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความเด่นในเรื่องหุ่นยนต์ในอันดับต้นๆ ของสิงคโปร์เลยทีเดียว ที่นี่มีชุมนุมกิจกรรมหุ่นยนต์ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนต่างชาติเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกันอยู่เป็นประจำ และยังมีชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาจากทุกผู้ผลิตชั้นนำของโลก (รวมถึงของ INEX จากไทยแลนด์ด้วย) ไว้ใช้ในการเรียนการสอน กิจกรรมหุ่นยนต์ที่โด่งดังของ WRS คือ การแข่งขัน Singapore Robo Grandprix ซึ่งเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นด้วยความเร็ว ที่นี่แทบจะผูกขาดตำแหน่งแชมป์มาหลายปีต่อเนื่องเลยทีเดียว ดังนั้นการพบกันของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านหุ่นยนต์จากทั้งสองประเทศจึงเป็นโอกาสที่สุดพิเศษจริงๆ

รูปแบบกิจกรรม
ประเดิมกันด้วยการละเล่นเพื่อทำความรู้จักกัน
กิจกรรมประชันความสามารถทางเทคโนโลยีครั้งนี้มีขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมแบบหนึ่งวันเต็ม เริ่มจากการทำความรู้จักกับโรงเรียน WRS การทำกิจกรรมสันทนการเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมประชันความสามารถด้านหุ่นยนต์ ปิดท้ายด้วยพิธีปิด
ในวันทำกิจกรรมคณะครูและนักเรียนจากชุมนุม Robotic ของ WRS จำนวน 30 คนได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนไทยอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจ จากนั้นนักเรียนผู้นำของทั้งสองโรงเรียนผลัดกันเป็นผู้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบเป็นกันเอง โดยใช้สถานที่ของห้องชุมนุมและหอประชุม นักเรียนสิงคโปร์แนะนำให้นักเรียนไทยลองเล่นเต้นรำแบบสิงคโปร์ ส่วนเด็กไทยของเราก็นำกิจกรรมมอญซ่อนผ้าไปเล่นกับนักเรียนสิงคโปร์ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ตกลงรูปแบบกิจกรรมหุ่นยนต์
หลังจากรู้จักกันพอสมควรแล้ว ก็เข้าสู่กิจกรรมที่สองนั่นคือ การตกลงรูปแบบของการแข่งขันหุ่นยนต์ ซึ่งมีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ Racing Robot, Dancing Robot และ Intelligent Robot เริ่มต้นด้วยการให้ตัวแทนของทั้งสองโรงเรียนแนะนำหุ่นยนต์และวิธีการเขียนโปรแกรมที่แต่ละโรงเรียนใช้ โดยหุ่นยนต์ที่นักเรียนราชสีมาวิทยาลัยนำไปใช้ในกิจกรรมนี้ เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้บอร์ดควบคุมจากหุ่นยนต์รุ่น IPST-BOT ที่ผลิตโดย บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ของคนไทยเราเอง ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดูรายละเอียดหุ่นยนต์ได้ที่ www.ipst-microbox.com) ส่วนโครงหุ่นยนต์เลือกใช้ Body แบบโครงอะลูมิเนียม โดยเลือกหุ่นยนต์แบบนี้สำหรับกิจกรรมหุ่นยนต์ Dancing และ Intelligent  เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ประกอบสำเร็จไปจากเมืองไทย ส่วนประเภทวิ่งเร็วหรือ Racing robot ใช้หุ่นยนต์ 3pi ของ PoloLu  (www.pololu.com) ซึ่งหุ่นยนต์ทั้งสองแบบใช้ซอฟต์แวร์ในการเขียนตัวเดียวกันคือ AVR Studio 4 ร่วมกับ C คอมไพเลอร์ที่ชื่อว่า WinAVR ดังนั้นแน่นอนภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมก็คือ ภาษา C นั่นเอง  ส่วนนักเรียนสิงคโปร์ แม้จะมีหุ่นยนต์ใช้หลายแบบทั้งของ LEGO, VEX (www.vexrobotics.com), 3pi รวมทั้งของ INEX ด้วย (แอบภูมิใจเล็กๆ) แต่ในกิจกรรมครั้งนี้ ตัดสินใจเลือกใช้หุ่นยนต์ยี่ห้อ ROBOROBO ของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์สำเร็จที่ออกแบบให้มีหน่วยควบคุมและตัวตรวจจับอยู่บนแผ่นวงจรหลัก ดัดแปลงแก้ไขไม่ได้ เมื่อใส่ล้อใส่ถ่าน ก็ใช้ซอฟต์แวร์เขียนคำสั่งเพื่อไปควบคุมหุ่นยนต์ได้ โดยในกิจกรรม Racing robot เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เพียงปรับค่าตัวแปรเพื่อกำหนดค่าความเร็วในแต่ละช่วงของการเคลื่อนที่ในสนาม ส่วนในกิจกรรม Dancing robot ทีม WRS เลือกใช้โปรแกรม AVR Studio เขียนโปรแกรมภาษา C เข้าไปควบคุมหุ่นยนต์แทน
 
หลังรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้ว หัวหน้าทีมของหุ่นยนต์ทั้งสองโรงเรียนก็มาตกลงรูปแบบกิจกรรมหุ่นยนต์ที่จะจัดประลองกัน ได้ข้อยุติว่า เหลือ 2 ประเภทคือ Dancing กับ Racing robot สำหรับประเภท Intelligent นักเรียนสิงคโปร์ไม่พร้อม จึงขอให้หุ่นยนต์ของราชสีมาวิทยาลัย
ที่เตรียมไปแสดงให้ดูและนำเสนอวิธีการออกแบบโปรแกรมในการแก้ปัญหาโดยใช้สนามของ Dancing robot มาประยุกต์ดัดแปลงเป็นโจทย์ปัญหาของ Intelligent robot
 
ลึกลงไปในกิจกรรม - แก่นแท้คือ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในกิจกรรม Dancing robot แม้ทั้งสองโรงเรียนจะใช้เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมแบบเดียวกันคือ AVR Studio แต่รูปแบบการเขียนภาษา C ของนักเรียน WRS จะเขียนในแบบนำคำสั่งมาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสไตล์ของนักเรียนมัธยมในเกาหลีใต้ (น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบโปรแกรมของหุ่นยนต์ ROBOROBO ที่เป็นของเกาหลีใต้) ต่างจากนักเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่ได้รับการสอนจากครูให้รู้จักคำสั่งภาษา C และฝึกเขียนตามแบบโครงสร้างเป็นเบื้องต้น จากนั้นจะถูกฝึกให้เขียนคำสั่งในรูปฟังก์ชั่นเพื่อให้การเขียนคำสั่งสำหรับการควบคุมให้หุ่นยนต์ไปทำภาระกิจต่างๆ สั้นลง เขียนได้เร็วขึ้น ดังนั้นโปรแกรมของนักเรียนไทยจึงสั้นและกระชับกว่าของนักเรียนสิงคโปร์  
 
ส่วนกิจกรรม Racing robot นักเรียนราชสีมาวิทยาลัยเลือกใช้หุ่นยนต์ 3pi เพราะมีขนาดเล็ก ขนย้ายสะดวก ด้านซอฟต์แวร์ใช้ AVR Studio เขียนโปรแกรมเช่นเดิม ส่วนนักเรียน WRS ใช้หุ่นยนต์สำเร็จรูปจากเกาหลีใต้ที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุม
ทว่าเป้าหมายสำคัญที่ซ่อนอยู่ในกิจกรรมหุ่นยนต์คือ การฝึกใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยในการสื่อสารกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ เพราะในการทำกิจกรรมกำหนดให้นักเรียนไทยต้องเข้าไปทำความรู้จักกับหุ่นยนต์ของนักเรียนสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการทำงานระหว่างกันและกัน ดังนั้นผลการประชันจึงไม่ใช่ประเด็นหลักที่ทางคณะนักเรียนทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ

WRS workshop
ในระหว่างที่นักเรียนทั้งสองโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาที่ทั้งสองทีมร่วมกันกำหนด เพื่อเตรียมการให้หุ่นยนต์ของตนนำมาแสดงการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนดไว้ คณะครูของราชสีมาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงเรียน WRS ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์โดยตรง อันได้แก่ ห้องปฏิบัติการสำหรับสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้นักเรียนใช้งานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีครูเป็นผู้ควบคุมการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งน่าสนใจมาก
แม้จะเป็นนักเรียนหญิงก็มีทักษะในการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี

ความทันสมัยและสมบูรณ์พร้อมของเครื่องมือใน WRS ต้องบอกว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม จนคิดว่า ที่นี่คือวิทยาลัยเทคนิคชั้นดีมากกว่าที่จะเป็นโรงเรียนมัธยม  
ปิดท้ายด้วยมิตรภาพ

กำหนดการเดิมที่จะออกจากโรงเรียน WRS คือ 14.30 น. ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็น 16.00 น. เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียน WRS ต้องการมาร่วมกิจกรรมอำลา แลกเปลี่ยนของที่ระลึก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทั้งสองโรงเรียนหลังจากการประลองหุ่นยนต์แบบมิตรภาพเสร็จสิ้น  
กิจกรรมสุดท้ายก่อนที่จะอำลา นักเรียนและครูของทั้งสองโรงเรียนมารวมกันที่ห้องกิจกรรมของโรงเรียน มีอาหารว่างมาเลี้ยงนักเรียนและครูอีกรอบผู้อำนวยการโรงเรียน WRS ได้มอบของที่ระลึกให้กับครูราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนของทั้งสองโรงเรียนแลกเปลี่ยนของที่ระลึก ตัวแทนนักเรียนราชสีมาวิทยาลัยกล่าวขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียน WRS  จากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน WRS กล่าวปิดกิจกรรมในวันนี้ และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
 
บันทึกการเดินทางนี้ต้องการบอกกล่าวให้เห็นถึง ความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เนื่องจากในปัจจุบันและอนาคตเราเองไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างโดดเดี่ยวได้ การเรียนรู้ในหลายๆ เรื่องอาจเกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านคำบอกเล่า โดยเราไม่ต้องลงไปประสบพบเจออย่างเต็มตัว ลดเวลาการเรียนรู้ลง ทำให้มีเวลาสำหรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ได้มากขึ้น มิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างชาติต่างภาษาจะมีประโยชน์อย่างมหาศาลในวันที่เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้น
เรื่องหนึ่งที่พวกเขาทั้งหมดจะจดจำได้ไปอีกนานแสนนานคือ ครั้งหนึ่งพวกเขา - นักเรียนไทยและสิงคโปร์มีโอกาสพบปะคุยกันด้วยภาษาอังกฤษ ภาษากาย และแน่นอนด้วยภาษา....หุ่นยนต์

Good friends are like the stars. You don't always see them but you know they're always there.

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 14:55 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear