Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เรียน-เล่น-ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยโปรแกรมภาษาเบสิก ตอนที่ 4
บทความ - ฉบับที่ 20
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:40 น.
ตอนที่ 4 : ใช้งานพอร์ตอินพุตเอาต์พุต
เพื่อสร้างโครงงานเกี่ยวกับ LED อย่างง่าย

จากผู้เขียน
ผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยบวกกับวันหยุดยาวกันมาพอสมควร ผมเองได้มีโอกาสไปในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ให้มาสะดุดตากับการตกแต่งด้วยหลอดไฟวิ่งในลักษณะที่เรียกกันว่า ไฟดาวตก นับเป็นไฟประดับที่มีความสวยงามและอ่อนช้อย ในระหว่างที่สมองซีกขวากำลังเอิบอิ่มกับแสงของไฟดาวตก สมองซีกซ้ายของผมก็เริ่มวิเคราะห์ถึงระบบการทำงานของมันว่ามันทำงานอย่างไร จนตกผลึกมาเป็นการทดลองที่สามารถทำได้ง่ายๆ บนบอร์ด TPE-51 โดยใช้โปรแกรมภาษาเบสิกที่พัฒนาด้วย Bascom-8051 ก่อนที่จะทำไฟดาวตกเราควรทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับกับการสั่งงานพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 กันก่อน

 

การทดลองที่ 3 การใช้งานขาพอร์ตเอาต์พุตด้วยการติดต่อแบบพอร์ตเพื่อขับ LED 8 ดวง

การทดลองนี้เป็นการสั่งงานขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ให้เป็นเอาต์พุตและมีการส่งผ่านข้อมูลแบบไบต์ไปยังขาพอร์ตทั้ง 8 ขาเพื่อควบคุมการเปิดปิด LED ทั้ง 8 ดวงพร้อมกัน
(L3.1) ต่อวงจรตามรูปที่ L3.-1 หรือจะนำบอร์ด miniLED8 ที่แนะนำให้สร้างใน TPE ฉบับนี้มาเสียบเข้ากับจุดต่อ PORT0 ก็ได้


ติดตาม อ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 20

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear