Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
การติดตั้ง Android SDK สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แอนดรอยด์
บทความ - ฉบับที่ 21
วันจันทร์ที่ 04 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:19 น.
SDKก้าวแรกสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของอุปกรณ์ แอนดรอยด์ มารู้จักการเตรียมการขั้นต้นเพื่อใช้งานเครื่องมือทางซอฟต์แวร์ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์โอเอส
 
สืบเนื่องจากการแนะนำให้รู้จักกับบอร์ด IOIO ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ แอนดรอยด์เพื่อติดต่ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายนอก สิ่งหนึ่งที่ผู้สนใจจะพัฒนาแอปพลิเคชั่นควรรู้จักคือ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
 
ในบทความนี้ว่ากันด้วยขั้นตอนการติดตั้งชุดซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ โดยเน้นไปที่โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเรียกสั้นๆ ว่า แอนดรอยด์โฟน กระบวนการติดตั้งชุดซอฟต์แวร์นี้มีขั้นตอนพอสมควร ประกอบกับในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่ออัปเดตไฟล์ใช้งานล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งในแต่ละขั้นตอนด้วย สิ่งที่ต้องรับทราบกันก่อนคือ การติดตั้งเครื่องมือทั้งหมดนั้นต้องใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนนานพอสมควร อาจใช้เวลาตั้งแต่ 2 ถึง 10 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน และความหนาแน่นในการถ่ายทอดข้อมูลในเวลานั้นๆ ถ้าคอมพิวเตอร์พร้อม อินเทอร์เน็ตพร้อม มาลุยกันเลย

ติดตาม อ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 21

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 14:56 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear